ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ვაკანსია

 

1. თანამდებობის დასახელება მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

პოზიციის დასახელება - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი

დეტალებისთვის გადადი ლინკზე:  www.hr.gov.ge

 

2. თანამდებობის დასახელება; პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 
პოზიციის დასახელება; ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის უფროსი
 
კონკურსის ტიპი -ღია კონკურსი
 
დეტალებისთვის გადადი ლინკზე: https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71544?active=1
 
 
3. თანამდებობის დასახელება - მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე
 
პოზიციის დასახელება - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე
 
კონკურსის ტიპი - დახურული კონკურსი
 
 
დეტალებისთვის გადადი ლინკზე: https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71545?active=1
 
 

3. თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
პოზიციის დასახელება
 
ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი
 
კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი
 
დეტალებისთვის გადადი ლინკზე:  www.hr.gov.ge
 
 
დეტალებისთვის გადადი ლინკზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71132?active=1
 
 
4.  თანამდებობის დასახელება - მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
 
პოზიციის დასახელება - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების
 
უფროსი სპეციალისტი 
 
კონკურსის ტიპი - შიდა კონკურსი
 
დეტალებისთვის გადადი ლინკზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71139?active=1
        
 
 
5. თანამდებობის დასახელება - მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
 
 პოზიციის დასახელება - შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
 
კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი
 
დეტალებისთვის გადადი ლინკზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71139?active=1
 
 
 
 

 

გააზიარე