ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

  • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

 

სოციალურ საქმეთა და ჯანდაცვის სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

 

ნინო სხულუხია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 591 44-53-20

 

  • 10/2017წ.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.
  • 07/2014–2017წწ.   ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მერია მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი- ჯანმრთელობის განყოფილების უფროსი.
  • 12/2009–07/2014წწ. კონსულტანტი, პროექტის კოორდინატორი ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია.
  • 02/1997–07/2002წწ. ქალაქ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო - მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში.
  • 09/1994–05/1995წწ. თბილისის ბავშვთა საავადმყოფოს ზოგადი პედიატრიის განყოფილება -ექიმი-ინტერნი.

ენების ცოდნა:

ქართული - მშობლიური.

რუსული - კარგად.

ინგლისური - კარგად.

ოჯახური მდგომარეობა:

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - გოჩა კეკუტია 

ტელ: 595 02-71-71

E-mail: e-mail:kekutia.gocha@mail.ru
 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

 თამარ სოსელია 

ტელ: 591 44-53-20

 

გააზიარე