ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საფინანსო - საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს კომპეტენციას მიკუთვნებული საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სფეროს მართვის მიზნით შექმნილი მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს პრიორიტეტის დოკუმენტის შემუშავებას, მუნიციპალური პროგრამების ფინანსურ გაანგარიშებას, წარმოდგენილი მასალების განხილვასა და ანალიზის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებას, შესრულების ანგარიშის შედგენას, საქონლის, მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით.

 •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - კობა ჯიქია

ტელ: 591 44-53-00

Emeil: koba.vato.jiqia@gmail.com

 

განათლება:

 • 1987 – 1993 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოფლის მეურნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობა ეკონომისტი.

სამუშაო გამოცდილება

 • 1997 – 2000 წ.წ. - ს.ს. ,,საფოსტო ბანკი-ს“ ზუგდიდის ფილიალის საკრედიტო განყოფილების უფროსი.
 • 2000 -2003 წ.წ. - ს.ს. ,,საფოსტო ბანკი-ს“ ზუგდიდის ფილიალის მმართველი.
 • 2005 – 22011 წ.წ. - ს.ს. ,,ბანკი რესპუბლიკა სოსიეტე ჟენერალი-ს“ ზუგდიდის ფილიალის მმართველი.
 • 2012  – 2014 წ.წ. - ს.ს. ,,ბანკი კონსტანტა“, ზუგდიდის ფილიალის მმართველი.
 • 2014  – 2017 წ.წ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე.
 • 2017 - 2022 წლის მაისამდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განთლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი.

ოჯახური მდგომარეობა:

 • ყავს მეუღლე და ერთი შვილი
 • უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
 • კომპიუტერის ფლობა: MS office, MS Windows, Ms Outlook, Internet /E-mail.

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - მაია ჩიტაია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 591 44 75 77

e-mail: maia197508@gmail.com

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე  - მურთაზ ბოკუჩავა

ტელ: 599-85-25-26

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ნანი მიქენაია

595 22-21-12

 

 

 

გააზიარე