ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სამსახურში გაწვევას, მობილიზაციას და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას.

 •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

გია მანჯგალაძე

მობ: 599 85 25 30

ელ.ფოსტა - gia.gia1958@gmail.com

განათლება:  

 • საქართველოს საბჟაო აკადემია
 • სპეციალობა - საბაჟო საქმის ეკონომიკა და მართვა
 •  თბილისის სამხედრო საარტელერიო უმაღლესი სასწავლებელი
 • სპეციალობა - სამეთაურო და ტაქტიკური არტელერია          

უცხო ენები  

 •   ქართული- მშობლიური
 •    რუსული- კარგად

სამუშაო გამოცდილება 

 • 1979-1990 - საბჭოთა არმიის სხვადასხვა სამხედრო ნაწილებში სხვადასხვა თანამდებობებზე;
 • 1994-1996 - ზუგდიდის სამხედრო კომისარიატის მე-2 განყოფილების უფროსი;
 • 1997-1999 - სენაკის რაიონის სამხედრო კომისარი.
 • 1999-2001 - ზუგდიდის  რაიონის სამხედრო კომისარიატის მე-4 განყოფილების უფროსი.
 • 2002-2007 - სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო სამხედრო კომისრისა და სამობილიზაციო შტაბის უფროსი.
 • 2013-2014 წლის ივნისამდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი.
 • 2014 წლის ივნისიდან დღემდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

სამხედრო წოდება - პოლკოვნიკი

ომპიუტერული პროგრამები:

 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Excel

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - იაგო ქირია 

ტელ: - 591 44-75-78

გააზიარე