ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება

ზოგადი სტატისტიკა

ადმინისტრაციული ცენტრი: . ზუგდიდი

ტერიტორია – 668 კვ.კმ.

სოფელი –48.

მანძილი ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თბილისს შორის  – 339 კმ.

კლიმატი–განეკუთვნება სუბტროპიკულ ნოტიო კლიმატურ ზონას, ხასიათდება თბილი ზამთრითა და ცხელი ნოტიო ზაფხულით.

ქალაქის მოსახლეობა–  64571 

            სოფლების მოსახლეობა –96780 

მოსახლეობა დევნილთა ჩათვლით  – 161351

მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა:

1.      ქართველი - 98,2%;

2.      რუსი - 0,9%;

3.      უკრაინელი - 0,1%;

4.      აფხაზი - 0,1%.

5.      სხვა დანარჩენი –0,6%

წყლის ძირითადი არტერიები:

1.      მდ. ენგური სიგრძე –221 კმ.

2.      მდ. ჯუმი სიგრძე –61 კმ.

 

მუნიციპალიტეტის მინერალური და რეკრეაციული რესურსები:

1.      თერმული წყლები სოფ. ცაიშში

2.      ტორფის საბადოები სოფ. ანაკლიაში

3.      ქვიშის კარიერი მდ. ენგურზე

4.      ხრეშის კარიერი მდ. ენგურზე

საავტომობილო გზების სიგრძე:

საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე – 25 კმ.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების სიგრძე – 120 კმ.

ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზების სიგრძე –276 კმ.

გააზიარე