ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

ქ.ზუგდიდი კოლხეთის ადმინისტრაციული ცენტრი

მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით.

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები.

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლაშა ფარცვანია

ტელ: 595 01 80 81

III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიკოლხეთი - ლანა გუგუჩია595 09-71-74
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიკოლხეთი - ნინო იზორია591 44-75-84
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიკოლხეთი - არჩილ ლოლუა591 44-53-48