ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციული ერთეული

 მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები

III რანგის  I კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი - გენო ბენდელიანი

ტელ: 595 48 75 75

III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თამთა ესებუა591 50-14-04
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტითამარ ლაშხია591 44-75-92
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიირმა ქირია591 50-14-10