ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური  არის მერიის სტრუქტურული ერთეული

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს   განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, გენდერული თანასწორობის,  ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

 •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

 

 განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

იდა ქვარაია

ტელ: 599 15 40 25

ელ.ფოსტა ida.kvaraia@gmail.com

 

განათლება:

1999-2003 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა - ეკონომისტი;

სამსახურეობრივი საქმიანობა:

 • 2019 -2022 წლის მაისის თვემდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის I რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი.
 • 2017-2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის II რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე.
 • 2014 -2017 ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.
 • 2008 – 2014: სს თიბისი ბანკის ზუგდიდის ფილიალის საკრედიტო განყოფილება - საკრედიტო ექსპერტი (მცირე და საშუალო სესხები).
 • 2008 - სს თიბისი ბანკის ფოთის ფილიალის საკრედიტო განყოფილება - საკრედიტო ექსპერტი (ბიზნეს სესხები).
 • 2007 - სს თიბისი ბანკის მარჯანიშვილის ფილიალის საკრედიტო განყოფილება - სტაჟიორი, ბიზნეს სესხები.
 • 2007-ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკის საკითხებში.
 • 2006 -ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური - სამსახურის უფროსი.
 • 2006 - მმართველი და თვითმმართველი ერთეულების უძრავი ქონების, შესაბამისი ბიუჯეტის და სხვა ფულადი სახსრების გადაცემის სალიკვიდაციო კომისია - კომისიის წევრი, კონსულტანტი.
 • 2006 - ზუგდიდის რაიონის გამგეობა, მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკისა და საინვესტიციო პოლიტიკის საკითხებში.
 • 2006 - ზუგდიდის რაიონის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახური, მთავარი სპეციალისტი.
 • 2006 - ფონდი ევრაზია, ანტიკორუფციული პროექტი ,,ინიციატივა“.
 • 2005 - შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრი,  კურატორი.
 • 2005 - ზუგდიდის რაიონის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახური, უფროსი სპეციალისტი.
 • 2004 – 2005: გაეროს განვითარების პროგრამა, ,,დასაქმების ხელშეწყობა, მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარება“, კონსულტანტი.
 • 2004 - სამეგრელო-ზემო სვანეთის ეკონომისტთა ასოციაცია , მთავარი ბუღალტერი.
 • 2004 - შპს ,,ზუგდიდ-აუდიტი“, მთავარი ბუღალტერი.

პროფესიული გამოცდილება:

 • კომუნიკაცია და საზოგადოება; მოქალაქეები, მედია და მმართველობა - პრაღის დამოუკიდებელ მედია ტრენერთა ასოციაცია (PIMTA);
 • მუნიციპალიტეტის პერსონალის აყვანის/შერჩევის პროცედურები - USAID და ვანო ხუხუნაიშვილის ეფექტიანი მმართველოსბი სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი;
 • გათვითცნობიერების ამაღლება ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე - სს თიბისი ბანკი;
 • შიდა საბანკო სწავლების პროგრამა (გაყიდვები, პროექტის წერა, კლიენტების მოზიდვის ტექნოლოგიები) - სს თიბისი ბანკი
 • ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ზოგადი კურსი - სს თიბისი ბანკი;
 • კლიენტის ეფექტური მომსახურება - სს თიბისი ბანკი;
 • ,,დემოკრატიული ლიდერობა“ - განათლებისა და დემოკრატიის ფონდი;
 • სასკოლო სასწავლო გეგმის შექმნა და განვითარება - ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“;
 • სახელმწიფო ადმინისტრირების პროგრამა - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
 • ბუღალტრული აღრიცხვისა და საერთაშორისო სტანდარტების ძირითადი პრინციპები - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია;
 •  უნარ-ჩვევები: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, PM 9.0, Power Point, Internet; 
 • საერთაშორისო მართვის  მოწმობა;

 

 • ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ზამირა ღადუა

ტელ: 599 53-53-39

გააზიარე