ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

დაბინძურებული ადგილი

 

დაბინძურებული ადგილის შესახებ ინფორმაცია მოგვწერეთ  რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილების

ელ. მისამართზე  zugdidismeria@gmail.com

                                                                                                                     

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენთაგანის ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში.

მიიღე მონაწილეობა  შენი მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში.

 

გარემოს დაბინძურება ისჯება კანონით

  • ნარჩენების გადაზიდვა ისეთი სატრანსპორტო საშუალებით რომლებსაც აქვთ გაუმართავი საბარგული ან მისაბმელი მოწყობილობა, რაც ქმნის გზის საფარის დანაგვიანების ან დაზიანების საფრთხეს დაჯარიმდება 300 ლარით.

იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით გამოიწვევს 900 ლარით.

  • პარკებში, ბაღებში, სკვერებში, გაზონებში, ეზოებში, სპორტულ მოედნებზე, ავტო-სადგომებთან, ბაზრებთან ან სხვა ადგილებში, კონსტრუქციების ან და სამშენებლო მასალების დაყრა ასევე გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას  200 ლარით.

ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაკჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

  • თვითმმარველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის წესების დარღვევა

ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პინქტების, ტერიტორიების, კეთილმოწყობის წესების დარვევა, აგრეთვა ქალაქებსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში სისუფტავისა და წესრიგის უზრუნველყოფის წესების დაუცველობა, საწარმოებისთვის, დაწესებულებებისთვის, ორგანიზაციებისათვის მიმაგრებული ან და მიმდებარე ტერიტორიის მოუვლელობა  გამოიწვევს ფიზ. პირის დაჯარამიბას 200 ლარის ოდენობით,  ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმება 1000 ლარის ოდენობით.

  • იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით  ფიზიკური პირისათვის გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. ხოლო  იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.   

 

გააზიარე