ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ბუნებრივი რესურსები

წყლის ძირითადი არტერიები:

1.      მდ. ენგური სიგრძე –221 კმ.

2.      მდ. ჯუმი სიგრძე –61 კმ.

3.      მდ. ჯუმი სიგრძე– 56 კმ.

 

მუნიციპალიტეტის მინერალური და რეკრეაციული რესურსები:

1.      თერმული წყლები სოფ. ცაიშში

2.      ტორფის საბადოები სოფ. ანაკლიაში

3.      ქვიშის კარიერი მდ. ენგურზე

4.      ხრეშის კარიერი მდ. ენგურზე

საავტომობილო გზების სიგრძე:

საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე – 25 კმ.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების სიგრძე – 120 კმ.

ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზების სიგრძე –276 კმ.

გააზიარე