ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ადმინისტრაციული სამსახური

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური  ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია.
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

მერიის ადმინისტრაციული სამსახური (ტექსტში შემდგომ-სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის და მერიის სამსახურების საქმისწარმოებას, მათ კომუნიკაციას ერთმანეთთან; მერიის და მერიის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივ  მომსახურებას;  ადამიანური რესურსების მართვას და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას; მერიის ურთიერთობის ორგანიზებას მოქალაქეებთან, იურიდიულ პირებთან და სხვა გაერთიანებებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მერიის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას.

 •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

სამსახურის დებულება 

   ადმინისტრაციული სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

                                                                                                               

თენგიზ შანავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 595 90 11 15

ელ.ფოსტა:  tengiz.shanava@gmail.com 


 

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1975-1977 - სამხედრო სამსახური-ლეიტენანტის, შემდეგ უფროსი ლეიტენანტის წოდებით-სამუშაოთა მწარმოებელი სამხედრო მშენებლობაზე.
 • 1977-1978 -  უზბეკეთის ქ. ნავოის N4 სამშენებლო სამონტაჟო სამმართველოს სამუშაოთა მწარმოებელი.
 • 1978-1980 - ენგურჰესის მშენებლობის დირექცია - ჰიდროტექნიკური საამქროს უფროსი ინჟინერი, შემდეგ საამქროს უფროსის მოადგილე.
 • 1980-1991 - კომკავშირულ და პარტიულ სამუშაოზე:
 •  საქართველოს კპ ზუგდიდის საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი;
 •  კომკავშირის ზუგდიდის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივანი;
 •  პარტიის საქალაქო კომიტეტის საორგანიზაციო განყოფილების გამგე;
 •  პარტიის ზუგდიდის საქალაქო კომიტეტის მეორე მდივანი;
 •  გაერთიანებული ზუგდიდის საქალაქო და რაიონული კომიტეტის მდივანი.   

 

 • 1993 წლის ნოემბრიდან           
 •    ქ. ზუგდიდისა და ზუგდიდის რაიონის გამგებლის მოადგილე;
 • - ზუგდიდის მერის მოადგილე;
 • - ზუგდიდის რაიონის გამგებლის მოადგილე;
 • - ზუგდიდის რაიონის გამგებლის თანაშემწე;
 • - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსი.
 • 2010 წ. ნოემბრიდან დღემდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

განათლება  -   უმაღლესი  

 • საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; 
 • სამშენებლო ფაკულტეტი;
 • სპეციალობა - სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.                                     

უცხო ენები  - ქართული(კარგად), რუსული(კარგად), ინგლისური(ლექსიკონის დახმარებით).

კომპიუტერული პროგრამა - MS. Word, MS. Excel

 

II - რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - დავით ჭანტურია

ტელ: 599 85 24 40

II - რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - სოსო ლაგვილავა 

ტელ: 591 44 75 36

 

 

 


 

გააზიარე