Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

 

 

 

               საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

 

მაგდალინა თოდუა

 მობ: 591 44 75 46

ელ: ფოსტა magdalina1todua@yahoo.com 

           

უფროსი სპეციალისტები:       

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - როლეტა (ლორა) ქობალია - მობ: 591 44 75 66 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამუნა თირქია - მობ: 595 09 71 70

III  რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლანა ხუბუა     -   მობ: 591 44 75 99

III  რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკა ჯოლოგუა  -  მობ: 595 22 91 28    

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -ნანიკა მატუა  -  მობ: 591 44 53 78

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული:

კონსულტანტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მერიასა და  მედიას შორის  - მედეა ლორჩოშვილი -  599 85 02 97     

Share page