2017-08-04 - საკრებულოს მორიგი სხდომა


ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგ სხდომაზე, დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები განიხილეს: 1. ,,ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თენგიზ ხარჩილავა- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. 2. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე. მომხსენებელი: კარლო ღადუა- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მ/შ. 3 „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოებისოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე. მომხსენებელი: კარლო ღადუა- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მ/შ. 4 „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი: კარლო ღადუა- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მ/შ. 5 “ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი: კარლო ღადუა- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მ/შ. 6 „ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი: კარლო ღადუა- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მ/შ. 7. ქ.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, კედიას ქ. №20-ში, არსებული მიწის ნაკვეთისათვის (საკადასტრო კოდი: №43.31.55.171) არსებულ შენობა-ნაგებობაზე მეორე სართულის დაშენებაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემის შესახებ მომხსენებელი: თენგიზ ქოჩუა-ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. 8. ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შოთა ხუბულავას ქ. №17-ში, მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ს/კ: №43.35.03.053 2001.00კვ.მეტრი) ნაკვეთისა და შოთა ხუბულავას ქუჩაზე, მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ს/კ: №43.31.65.043 849.00 კვ.მეტრი) ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე მომხსენებელი: თენგიზ ქოჩუა-ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. 9. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ მომხსენებელი: თენგიზ ქოჩუა-ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. 10. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (მდებარე: ქალაქი ზუგდიდი, ნიკოლაძის ქ. N3) სარგებლობაში პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გაცემისა და საიჯარო ქირის წლიური საფასურის განსაზღვრის შესახებ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. მომხსენებელი: თენგიზ ქოჩუა-ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.

 

              


სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 35
79101112
1314151819
2022232526
27283031 


ჩვენი მისამართია:
2100, ქალაქი ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი 45
E-mail: zugdidissakrebulo2014@gmail.com
Tel: 591 44 54 05