ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ვაკანსია

1. პოზიციის დასახელება: ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

2. პოზიციის დასახელება:ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

3. პოზიციის დასახელება: ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახურის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

4. პოზიციის დასახელება: სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი) (გადადი ლინკზე).

5. პოზიციის დასახელება: სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

6.  პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

7.  პოზიციის დასახელება: საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის სამშენებლო პროექტებისა და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე)

8. პოზიციის დასახელება: სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის რეზერვის, რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

9. პოზიციის დასახელება: ზედამხედველობის სამსახურის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე).

10. პოზიციის დასახელება: ზედამხედველობის სამსახურის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადადი ლინკზე)

11. პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი (გადაი ლინკზე)

 

გააზიარე