ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 6 ივლისი

16 ივლისი, 2018

1 ივნისს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 49 წევრიდან 37 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #58 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
 • განკარგულება #59 - საკრებულოს წევრის თენგიზ ალმასიას უფლებამოსილების ცნობა
 • განკარგულება #60 - შპს-ების ლიკვიდაცია
 • განკარგულება #61 - დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების შეწყვეტა
 • განკარგულება #62 - სოფელ გრიგოლიშის საჯარო სკოლისათვის სახელის შეცვლა
 • განკარგულება #63 - რგფ-ის პროექტებში ცვლილება
 • განკარგულება #64 - ქონების პრივატიზაციის გეგმაში ცვლილება
 • განკარგულება #65 - შშმ პირთა საკითხებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ დონეზე მომუშავე საბჭოს დებულების ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #66 - სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის ადმინისტრაციული წარმოება
 • განკარგულება #67 - უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის ადმინისტრაციული 
 • განკარგულება #68 - პარკირების საკითხის მოწესრიგების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა
 • განკარგულება #69 - დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ (დროშა და გერბი) გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა 
 • დადგენილება #62 - ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტი
 • დადგენილება #63 - 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება
 • დადგენილება #64 - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დროშისა და გერბის დამტკიცება 
 • დადგენილება #65 - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდების მინიჭების წესი
 • დადგენილება #66 - მერიის საშტატო ნუსხაში, რანგირებაში, სარგოში ცვლილება
 • დადგენილება #67 - საკრებულოს საშტატო ნუსხაში, რანგირებაში, სარგოში ცვლილება
 • დადგენილება #68 - ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება

დოკუმენტები:

 • საკრებულოს სხდომის ოქმი #11

 

 

გააზიარე