ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ქონების გასხვისება

ინფოპრმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვიხებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ (გადმოწერე დოკ)

გააზიარე