ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური  არის მერიის სტრუქტურული ერთეული

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს   განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, გენდერული თანასწორობის,  ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

  •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

 

 განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

კობა ჯიქია

ტელ: 591 44-53-00

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - მაია ჩიტაია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 591 44 75 77

e-mail: maia197508@gmail.com

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ზამირა ღადუა

ტელ: 599 53-53-39

გააზიარე