ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4 განკარგულება N4 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N4 დადგენილება N4 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N40 დადგენილება N40 დადგენილება დადგენილება 12/29/2017 12/29/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N41 დადგენილება N41 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N42 დადგენილება N42 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი დასახლების საერთო კრება N43 ბრძანება 01/04/2019 01/08/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N43 დადგენილება N43 დადგენილება დადგენილება 12/29/2016 12/29/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
05/31/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N5 კომისიის ოქმი 05/31/2016 05/31/2016
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N5 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/13/2019 11/13/2019 მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N5 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/13/2019 11/13/2019 მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N5 დადგენილება N5 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერის ბრძანება შინაგანა წესის დამტკიცებაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი N512 ბრძანება 02/24/2020 02/24/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N52 განკარგულება N52 განკარგულება განკარგულება 09/01/2017 09/01/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო საბჭოს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N570 ბრძანება 12/19/2017 12/25/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
06/13/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 კომისიის ოქმი 06/13/2016 06/13/2016 საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N6 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 12/08/2020 03/31/2020 მერის მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N6 განკარგულება N6 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N6 დადგენილება N6 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისთვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N673 ბრძანება 02/20/2019 02/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს მთავრობის დადგენილება უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ დადგენილება N698 დადგენილება 12/01/2020 12/01/2020 საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ N699 დადგენილება 12/01/2020 12/01/2020 საქართველოს მთავრობა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N7 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/18/2020 12/08/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის -სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი
07/01/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N7 კომისიის ოქმი 07/01/2016 07/01/2016
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7 განკარგულება N7 განკარგულება განკარგულება 01/17/2017 01/17/2017
ზუგდისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N7 დადგენილება N7 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
03/06/2017 გამგებლის ბრძანება პრიორიტეტების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტის შემუშავების შესახებ გამგებლის N752 ბრძანება. N752 ბრძანება 03/06/2017 03/07/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 განკარგულება N8 განკარგულება განკარგულება 01/17/2017 01/17/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N8 დადგენილება N8 დადგენილება დადგენილება 03/04/2016 03/04/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ ბ 24 ბრძანება 01/13/2021 12/30/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საკრებულოს "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ფრაქციის თავმჯდომარის გელა თოლორაიას ანგარიში გელა თოლორაიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის" კომისიოს თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის" კომისიოს თავმჯდომარის გიორგი კუკავას ანგარიში გიორგი კუკავას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "ქართული ოცნება-დეოკრატიული საქართველოს" ფრააქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ქართული ოცნება-დეოკრატიული საქართველოს" ფრააქციის თავმჯდომარე გონელი ნაჭყებიას ანგარიში გონელი ნაჭყებიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისის" თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისის" თავმჯდომარის დაზმირ ძიმცეიშვილის ანგარიში დაზმირ ძიმცეიშვილის ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს „ქართული ოცნება-მრეწველების“ ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს „ქართული ოცნება-მრეწველების“ ფრაქციის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში ვლადიმერ ჯიქიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის თემურ მარკოზიას ანგარიში თემურ მარკოზიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "ევროპული საქარართველო" ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "ევროპული საქარართველო" ფრაქციის თავმჯდომარის თინათინ თოდუას ანგარიში თინათინ თოდუას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ლაშა ადეიშვილის ანგარიში ლაშა ადეიშვილის ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულოს "საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს "საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის" თავმჯდომარის მერაბ ხვიჩიას ანგარიში მერაბ ხვიჩიას ანგარიში ანგარიში 05/25/2017 05/25/2017
საკრებულო სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 05.02.2016 წლის სხდომის ოქმი საკრებულოს სხდომის ოქმი ოქმი 05/02/2016 05/02/2016
საკრებულოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 8 იანვრის საკრებულოს სხდომის ოქმი საკრებულოს სხდომის ოქმი 01.08.2016 საკრებულოს სხდომის ოქმი 01/08/2016 01/08/2016

Pages