ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

დასაქმებულები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების,

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა და საშტატო ნუსხა (გადადი ლინკზე).

გააზიარე