Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 16 ნოემბერი

22 November, 2018
ფოტო: 

16 ნოემბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 50 წევრიდან 36 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 

დოკუმენტი:

Share page