კანონმდებლობა: მოძებნე კანონმდებლობა

საკრებულოს განკარგულებები (2015 წელი)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №1 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №2 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №3 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №4 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №5 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №6 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №7 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №8 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №9 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №10 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №11 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №12 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №13 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №14 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №15 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №16 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №17 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №18 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №19 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №20 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №21 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №22 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №23 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №24განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №25 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №26 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №27 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №28 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №29 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №30 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №31 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №32 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №33 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №34 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №35 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №36 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №37 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №38 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №39 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №40 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №41 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №42 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №43 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №44 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №45 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №46 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №47 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №48 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №49 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №50 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №51 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №52 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №53 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №54 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №55 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №56 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №57 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №58 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №59 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №60 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №61 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №62 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №63 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №64 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №65 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №66 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №67 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №68 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №69 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №70 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №71 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №72 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №73 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №74 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №75 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №76 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №77 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №78 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №79 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №80 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №81 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №82 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №83 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №84 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №85 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №86 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №87 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №88 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №89 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №90 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №91 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №92 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №93 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №94 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №95 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №96 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №97 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №98 განკარგულება

საკრებულოს დადგენილებები (2015 წელი)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №2 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №3 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №4 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №5 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №6 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №7 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №8 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №9 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №10 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №11 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №12 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №13 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №14 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №15 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №16 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №17 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №18 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №19 დადგენილება (1)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №19 დადგენილება (2)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №20 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №21 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №22 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №23 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №24 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №25 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №26 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №27 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №29 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №30 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №31 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №32 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №33 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №34 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №35 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №36 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №37 დადგენილება (1)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №37 დადგენილება (2)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №38 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №39 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №40 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №41 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №42 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №43 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №44 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №45 დადგენილება (1)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №45 დადგენილება (2)

 
 

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №47 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №48 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №49 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №51 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №52 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №53 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №54 დადგენილება 

 
 

საკრებულოს განკარგულებები (2016 წელი)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N68 განკარგულება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N69 განკარგულება(დანართი)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N71 განკარგულება

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N77 განკარგულება
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საკრებულოს დადგენილებები (2016 წელი)

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №1 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №2 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №3 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №4 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №5 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №6 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №7 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №8 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №9 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №10 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №11 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №12 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №13 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №14 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №15 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №16 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №16 დადგენილება დანართი 1

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №17 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №18 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №19 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №20 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №21 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №22 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №23 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №24 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №25 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №26 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №27 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №28 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №29 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №30 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №31 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №32 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №33 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №34 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №35 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №36 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №37 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №38 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №39 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  №40 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N41 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N42 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N43 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N44 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N45 დადგენილება

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N47 დადგენილება

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

საკრებულოს დადგენილებები (2017 წელი)

ასევე იხილე კატეგორიაში - კანონმდებლობა:

  სიახლეთა არქივი
  კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
   12
  3456789
  101213141516
  17181920212223
  24252627282930


  ჩვენი მისამართია:
  2100, ქალაქი ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი 45
  E-mail: zugdidissakrebulo2014@gmail.com
  Tel: 591 44 54 05